Wolontariat


Tak Pomagam

dodał: WK | autor: J. Kilich

Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu każdego roku biorą udział w akcji charytatywnej pod hasłem ”Tak Pomagam”. Jest ona organizowana przed Świętami Bożego Narodzenia oraz przed Wielkanocą. Jest to ogólnopolska zbiórka organizowana przez Caritas. Celem zbiórki jest za pomocą prostego gestu pokazanie ludziom, którzy z różnych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej, że nie są sami. Podczas zbiórki 40 wolontariuszy ze Szkolnego Koła zbiera artykuły spożywcze z długim terminem ważności. Następnie produkty rozdzielane są dla 30 potrzebujących rodzin oraz przeznaczone dla osób niepełnosprawnych z ŚDŚ oraz WTZ.

Szkolne Koło Wolontariatu

dodał: WK | autor: J. Kilich

Szkolne Koło Wolontariatu działa zarówno w szkole jak i w parafii. Liczy 40 wolontariuszy z klas siódmych i gimnazjalnych. Opiekunami są: ks. Tomasz Buchholz i Justyna Kilich. Głównym założeniem Szkolnego Koła jest kształtowanie postawy czynnej miłości bliźniego poprzez działania mające na celu pomoc osobom znajdującym się w potrzebie. Młodzież wraz z opiekunami przy współpracy samorządu uczniowskiego organizuje i realizuje różne akcje charytatywne tj.

  • dwa razy do roku zbiórkę żywności
  • pomoc uczniom słabszym w odrabianiu lekcji
  • porządkowanie zapomnianych grobów
  • audycji o Św. Janie Pawle II
  • przygotowanie jasełek, drogi krzyżowej
  • gazetek okolicznościowych
  • pomoc w przygotowaniu festynów parafialnych i kiermaszy świątecznych

Wszystkie te akcje mają na celu pomoc potrzebującym, ale również pełnią funkcję wychowawczą.
Wolontariusze wielokrotnie wykazują się pomysłowością i chęcią niesienia pomocy innym.

Jesienne spotkanie wolontariuszy

dodał: Cpr | autor: Dorota Dorau

W dniach 25 i 26 listopada 2011 w naszej szkole odbyły się I Jesienne Spotkania Wolontariuszy Powiatu Starogardzkiego zorganizowane przez Starogardzkie Centrum Wolontariatu działające w ramach Stowarzyszenia "Można Inaczej". W spotkaniu wzięło udział 63 wolontariuszy, w tym 28 z naszej szkoły.

W głębi wiadomości relacja oraz zdjęcia ze spotkania.