Elektroniczna rekrutacja
do szkół ponadgimnazjalnych 2018/2019

dodał: WK | autor: B. Koprowska

W każdej klasie 3 gim. zostaną przeprowadzone zajęcia, podczas których dokładnie omówione będą wszystkie czynności i cały proces rekrutacji.

System elektronicznego logowania jest aktywny od 14 maja. Uczniowie muszą zalogować się i dostarczyć podanie do wybranej przez siebie szkoły najpóźniej do 20 czerwca.

Szkolny Punkt Informacji znajduje się w bibliotece szkolnej.

--> Zasady rekrutacji do pobraniaKOMUNIKAT DO RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W NABORZE DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

dodał: WK | autor: B. Wirkus

Szanowni Rodzice,

z uwagi na duże zainteresowanie naborem do oddziałów przedszkolnych w placówkach, dla których Gmina Miejska Starogard Gdański jest organem prowadzącym informujemy, iż rekrutacja w trybie podstawowym została zakończona i nie zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.

W celu uzyskania dodatkowych miejsc dla dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli, Gmina Miejska Starogard Gdański rozpoczyna postępowanie konkursowe dla zainteresowanych placówek niepublicznych (bez dodatkowych kosztów dla rodziców). Po zakończeniu tego postępowania, zostaniecie Państwo poinformowani w zakresie możliwości wskazania innej placówki w której dziecko będzie mogło korzystać z prawa do wychowania przedszkolnego. Informacja zostanie Państwu przekazana w terminie do końca lipca 2018 r. na adres wskazany we wniosku.

W związku z powyższym nie ma konieczności składania dodatkowych dokumentów. Państwa dane zostały zarejestrowane zarówno w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji Nabór, jak również w wersji papierowej, którą złożyliście w przedszkolu pierwszego wyboruREKRUTACJA NA ROK 2018/2019

dodał: WK | autor: dyrektor

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami jakie będą potrzebne podczas rekrutacji do PSP


Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych --> czytaj


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 6 --> czytajElektroniczna rekrutacja
do szkół ponadgimnazjalnych 2017/2018

dodał: WK | autor: B. Koprowska

Informacje szczegółowe o warunkach i kryteriach rekrutacji do szkół w Powiecie Starogardzkim będą dostępne na stronie www.powiatstarogard.pl, na stronach szkół ponadgimnazjalnych oraz w Szkolnych Punktach Informacyjnych.

W każdej klasie 3 gim. zostaną przeprowadzone zajęcia, podczas których dokładnie omówione będą wszystkie czynności i cały proces rekrutacji.

System elektronicznego logowania jest aktywny od 8 maja. Uczniowie muszą zalogować się i dostarczyć podanie do wybranej przez siebie szkoły najpóźniej do 14 czerwca.

Szkolny Punkt Informacji znajduje się w bibliotece szkolnej.

--> Zasady naboru do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie starogardzkim

--> Zasady rekrutacji do pobraniaREKRUTACJA NA ROK 2017/2018

dodał: WK | autor: dyrektor

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami jakie będą potrzebne podczas rekrutacji do ZSP

UWAGA RODZICE--> czytaj

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych --> czytaj

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 6 --> czytaj