RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW DZIAŁAJĄCEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 IM. JANA PAWŁA II W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
ul. Bp. Ks. Dominika 32
83-200 Starogard Gdański


KONTAKT e-mail: radarodzicowzspimjp2@gmail.com
REGULAMIN RADY RODZICÓW PSP6 pobierz regulamin RR (pdf)


PROJEKT REGULAMINU RADY RODZICÓW PSP6 pobierz projekt (pdf)

SKŁAD RADY RODZICÓW PSP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ROK SZKOLNY 2018/2019 zobacz skład (pdf)
SKŁAD RADY RODZICÓW ZSP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Przewodniczący Rady Ewa Unstädt
 2. Zastępca przewodniczącego Małgorzata Lekan
 3. Skarbnik Lidia Kłos
 4. Sekretarz Angelika Komorowska
 5. Członek Małgorzata Las
 6. Członek Alicja Marszałek
 7. Członek Małgorzata Jankowska
 8. Członek Rafał Żywek
 9. Członek Robert Jedwabski
 10. Członek Malinowska - Czaja Anita 1. Rada Rodziców wybrała jako ubezpieczyciela firmę "Hestia". RR wynegocjowała dodatkowy rabat w ubezpieczeniu indywidualnym w wysokości 20% na hasło "Szkoła w Żabnie".
 2. Rada Rodziców otrzymała podziękowanie od Dyrektora Delegatury w Tczewie Kuratorium Oświaty w Gdańsku za wsparcie organizacji eliminacji powiatowych Turnieju BRD 2015.
 3. Dofinansowanie od firmy fotograficznej wyjazdu uczniów SP na Ogólnopolski Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej, które odbyły się w dniach 28 - 31 maja w Głuchołazach.
 4. Rada Rodziców wydała pozytywną opinię nauczycielom starającym się o awans zawodowy.
 5. Rady Rodziców wydała pozytywną opinię dotyczącą programu MEN "Książka naszych marzeń".
 6. Najbliższe wydarzenia w ZSP:
  • 12 czerwca - II Międzyszkolny Turniej - "Orlik 2015" pod patronatem Prezydenta Miasta,
  • 12 czerwca - bal gimnazjalny,
  • 15 czerwca - sprawdzian na kartę rowerową,
  • 16 i 17 czerwca - Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne,
  • 22 czerwca Rada Pedagogiczna zatwierdzająca wyniki klasyfikacji za rok szkolny 2014/2015,
  • 20 - 25 czerwca wyjazd integracyjny szkolno - parafialny, Jurata ok. 80 osób od klas III SP do Klas III GIM,
  • 23 czerwca - III Gala Osiągnięć i podziękowań rodzicom i osobom wspierającym szkołę,
  • 26 czerwca - zakończenie roku szkolnego godz. 9:00 SP, godz. 11:00 GIM, godz. 13:00 oddziały przedszkolne.Klasy z najwyższą średnią w szkole podstawowej to:

 • klasa IV B - 4,65
 • klasa V B - 4,49
 • klasa IV A oraz klasa V C - 4,44

Klasy gimnazjalne z najwyższą średnią to:

 • klasa I B - 4,14
 • klasa III B - 4,01
 • klasa I C - 3,74

Omówiono także następujące sprawy:

 • badania ankietowe wśród uczniów klas V Szkoły Podstawowej i II Gimnazjum na temat bezpieczeństwa,
 • projekt doradztwa zawodowego w gimnazjum,
 • możliwość skorzystania z usług bankowości elektronicznej, zakładając konto S.K.O. w ramach Programu Edukacji Finansowej w klasach I - VI S.P.
 • dofinansowanie przez Radę Rodziców dodatkowych zajęć sportowych, prowadzonych przez Pana Kazimierza Sadkowskiego i Pana Mariusza Fryźlewicza,
 • badanie uzdolnień inteligencji wielokierunkowej wśród uczniów I klas Gimnazjum,
 • czynne włączenie się Rady Rodziców w organizację imprezy charytatywnej "Z Żabnem w Nowy Rok". Rodzice zadeklarowali pomoc w kawiarence, przy pieczeniu ciast, przygotowaniu fantów oraz przedmiotów do licytacji na aukcji


Na spotkaniu przyjęto następujące wnioski:

 • o dofinansowanie zajęć, które odbędą się dnia 17.12.2014 r. poza szkołą - w Starogardzkim Centrum Kultury
 • o dofinansowanie na poczęstunek na XII Powiatowym Konkursie Ortograficznym "Dyktando Kociewskie", który odbędzie się dnia 21.11.2014 r. w ZSP.
 • o dofinansowanie transportu dla uczniów placówki w roku szkolnym 2014/2015

Podjęto temat współpracy Rady Rodziców ze szkołą w związku z organizacją imprezy charytatywnej "Z Żabnem w Nowy Rok". Na zakończenie p. dyrektor przedstawił wyniki ankiety "Zajęcia pozalekcyjne / zajęcia dodatkowe / kółka zainteresowań", przeprowadzonej wśród uczniów klas I i II gimnazjum.Podczas spotkania członkowie Rady poznali przewodniczących Samorządu Uczniowskiego - Ziemowita Malinowskiego (SP) oraz Artura Spychalskiego (GIM). Uczniowie przedstawili cele i zadania samorządu, a także plan pracy w bieżącym roku szkolnym.

Następnie odbyły się wybory uzupełniające do Prezydium Rady Rodziców.
Nowymi członkami Prezydium zostali:

 • p. Ewa Unstädt
 • p. Małgorzata Jankowska
 • p. Angelika Komorowska
 • p. Anita Malinowska – Czaja
 • p. Robert Jedwabski

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW ZSP W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ROK SZKOLNY 2014/2015

 1. Przewodniczący Rady Rafał Żywek
 2. Zastępca przewodniczącego Małgorzata Lekan
 3. Skarbnik Lidia Kłos
 4. Sekretarz Agnieszka Kędziorska
 5. Członek Małgorzata Las
 6. Członek Alicja Marszałek
 7. Członek Woletta Racka
 8. Członek Małgorzata Jankowska
 9. Członek Angelika Komorowska
 10. Członek Anita Malinowska
 11. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewa Unstädt
 12. Członek Komisji Rewizyjnej Robert Jedwabski

KONTAKT e-mail: radarodzicowzspimjp2@gmail.com