"Dzień urodzin Patrona Szkoły - Jana Pawła II"

dodał: WK | autor: M. Bonk


Dnia 18 maja bieżącego roku w ZSP im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim odbyły się dwie takie same inscenizacje - jedna dla szkoły podstawowej, a druga dla gimnazjum. Dotyczyły one życia Jana Pawła II.

Opowiadały o obchodzeniu jego 95 urodzin w niebie.--> czytaj dalej

"Dzień wzruszeń w Zespole Szkół Publicznych"

dodał: WK | autor: B. Streng


Dzień Patrona w Zespole Szkół Publicznych

Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 i Publicznym Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II

W Starogardzie Gdańskim - kanonizacja Jana Pawła II

--> czytaj dalej

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

10 lat z Janem Pawłem II

17 maja 2013r. był szczególny i wyjątkowy dla społeczności Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.W szkole miała miejsce uroczystość poświęcona 10-leciu nadania placówce imienia Jana Pawła II.

Z tej okazji swoją obecnością zaszczycili nas licznie zgromadzeni goście, którym wyrażamy wdzięczność za obecność. Wśród nich w imieniu Prezydenta Miasta - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Urszula Domachowska, Przewodniczący Rady Miasta Pan Sławomir Ruśniak, Przewodniczącego Komisji Edukacji Pana Dariusza Stuba, Radna Pani Wioleta Cegłowska. Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Gdańsku delegatury w Tczewie - wizytator Pan Zbigniew Kowal, ks. Dziekan Józef Pick, Naczelnik Wydziału Edukacji przy starostwie powiatowym Pan Marek Gabriel oraz dyrektorzy starogardzkich szkół.

Rano w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w dzielnicy Łapiszewo odbyła się uroczysta Msza Św. z udziałem pracowników Zespołu Szkół Publicznych, dzieci i młodzieży szkolnej.

Następnie dyrekcja szkoły, nauczyciele z uczniami we wspólnym pochodzie z pocztem sztandarowym przeszli do szkoły. Pod pomnikiem Jana Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicz.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Pan Ryszard Hapoński w swoim wystąpieniu nawiązał do okoliczności wyboru Patrona szkoły. Przypomniał, iż uchwałą Rady Miasta z dnia 19 marca 2003r. Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 i Publiczne Gimnazjum Nr 4 otrzymało imię Jana Pawła II, a także przypomniał główne osoby które swoją działalnością na terenie szkoły przyczyniły się do nadania imienia tj. Dyrektor Pan Andrzej Malinowski, zastępca dyrektora Pani Izabela Łyźniak, przewodniczący Rady Rodziców Pan Henryk Grzonka. Uroczystość w szkole odbyła się 16 maja 2003r., W tym dniu odsłonięto tablicę z wizerunkiem Patrona oraz salę poświęconą Janowi Pawłowi II.

Przewodniczący Rady Rodziców z tamtego czasu - Pan Henryk Grzonka,wspomniał o działaniach związanych z powstaniem tablicy przedstawiającej Patrona oraz historię wykonania sztandaru Zespołu Szkół Publicznych.

Niezapomnianych przeżyć dostarczyła uroczysta akademia.Młodzież zaprezentowała teksty związane z nauką Patrona. Recytowano utwory literackie przypominające postać Karola Wojtyły. Nie zabrakło okolicznościowych pieśni. Najmłodsi uczniowie zatańczyli taniec góralski, zaśpiewali wzruszającą piosenkę i wypuścili w niebo kolorowe balony. Na zakończenie wszyscy zaśpiewali ulubioną pieśń papieską pt. "Barka".

Uczniowie, dumni ze swego Patrona, pokazali, że Jan Paweł II jest dla nich niekwestionowanym autorytetem, wzorem i przewodnikiem duchowym. Wszyscy przeżyli niezapomniane chwile wzruszeń.

Tego dnia w Zespole Szkół Publicznych panował odświętny nastrój skłaniający do refleksji i zadumy.

Ten niezwykły i radosny dzień na długo pozostanie w sercach wszystkich obecnych. Koordynatorem uroczystości była p. Barbara Streng, która opracowała scenariusz obchodów przy współpracy z nauczycielami: p. Czesławą Glazą, p. Wiolettą Piotrowską, p. Małgorzatą Burczyk, p. Kamilą Breszką,Oprawę muzyczną przygotowała p. Katarzyna Paul.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć --> zdjęcia z uroczystości

Nasz patron

W życiu każdego człowieka są chwile niezwykłe, które zapadają na stałe w jego świadomości. Takim wielkim wydarzeniem dla uczniów, pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim stało się z pewnością nadanie tej placówce 16 maja 2003 roku imienia Jana Pawła II. Było to naprawdę coś niezwykłego. Do tego święta społeczność szkolna przygotowywała się przez cały rok. Na początku wdrożono do realizacji projekt edukacyjny "Jan Paweł II patronem naszej szkoły - Bardziej być niż mieć". Słowa Ojca Świętego z Listu do Młodych tak mocno wyeksponowane z młodzieżą na Westerplatte uczyniliśmy mottem naszej szkoły.

Do pracy włączyli się wszyscy: dyrekcja, nauczyciele, katecheci, rodzice, uczniowie. W możliwie różny sposób przybliżano sylwetkę przyszłego Patrona. Zadbano o odpowiedni wygląd sal, wystrój korytarzy, wykonano gazetki tematyczne. W poszczególnych grupach wiekowych ogłoszono konkursy plastyczne, recytatorskie, literackie. Równocześnie gromadzono bibliografię dotyczącą Patrona; objęła ona artykuły, płytotekę i wideotekę. Zbierano materiały do Sali Patrona. Nawiązano kontakt z biurem papieskim w Watykanie. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmów o pracy i życiu Patrona..

Uwieńczeniem tych wielomiesięcznych działań, prowadzonych w wielu kierunkach, był dzień 16 maja. Na uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II przybyli posłowie, przedstawiciele władz miejskich, kuratoryjnych, duchowieństwa oraz nauczyciele, uczniowie i rodzice. Świętowanie rozpoczęło się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas mszy świętej koncelebrowanej przez księdza dziekana S. Człapę i księdza proboszcza J. Pika z udziałem J.E.ks.biskupa J.B.Szlagi przedstawiono program multimedialny "Życie Jana Pawła II jako dar i tajemnica młodości". "...Mimo upływu wieku pozostać młodym. Nie udawać, że jest się wciąż nastolatkiem. Nie grać rówieśnika młodych. Nie usuwać oznak posuwającego się czasu. A jednak - pozostać młodym. O jakiej młodości mówi Ojciec Święty?" Po mszy świętej nastąpił przemarsz z kościoła do szkoły. Po przybyciu do szkoły zaproszeni goście zebrali się przed tablicą pamiątkową z unikatowym wizerunkiem Jana Pawła II i widniejącym mottem "Bardziej być niż mieć". Po odsłonięciu tablicy i poświęceniu przez księdza biskupa, wszyscy udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się główna część uroczystości.

Dyrektor szkoły - pan Andrzej Malinowski powitał wszystkich przybyłych gości, zaś pani wicedyrektor Izabela Łyźniak - przedstawiła prace nad przygotowaniami do uroczystości nadania imienia szkole. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła część artystyczna - "Jan Paweł II o młodych, Młodzi o Janie Pawle II". Dostarczyła ona wielu wrażeń estetycznych i przybliżyła zgromadzonym widzom sylwetkę największego z Polaków. Podziękowaniem za wspaniałą uroczystość były gorące oklaski.. Później nastąpiło otwarcie sali Patrona. Zgromadzono w niej wiele interesujących pamiątek, książek oraz wszystkie dokumenty obrazujące drogę do nadania imienia Jana Pawła II.

Na korytarzach było można obejrzeć dotychczasowy dorobek szkoły. Wyeksponowano też albumy, prace plastyczne i literackie, stanowiące plon przeprowadzonych konkursów. Cała oprawa plastyczna szkoły wzbudzała wiele zachwytu wśród zwiedzających. Wielkie, bezinteresowne zaangażowanie i poświęcenie wszystkich nauczycieli, katechetów oraz pracowników administracji i obsługi zaowocowało wspaniałą uroczystością. Ważne i wzruszające wydarzenia tego dnia na zawsze pozostaną w naszej pamięci a drogę na przyszłość będą wyznaczać nam słowa Ojca Świętego "Bardziej być niż mieć".