Historia szkoły

Nasza szkoła rozpoczęła działalność w 1995 roku. Warto zobaczyć jak wyglądała przed uroczystym otwarciem, a jak wygląda obecnie.

Uroczystego otwarcia (przecięcia wstęgi) dokonał Dyrektor Szkoły p. Andrzej Malinowski i Prezes Zarządu Fundacji p. Henryk Grzonka

  

Obok nas - uczniów, rodziców i grona pedagogicznego przybyli zaproszeni goście - władze samorządowe i kuratoryjne.

W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9 rozpoczęło naukę 530 uczniów.

Przełomowym okresem w historii naszej szkoły okazał się rok 1999. Zgodnie z wymogami reformy edukacji, a także uwzględniając specyfikę środowiska, w miejsce PSP Nr 9 powołano Zespół Szkół Publicznych w Starogardzie Gdańskim.

Za nami już pierwszy ważny jubileusz: 5 - lecie istnienia szkoły. Były to dwudniowe obchody 12 i 13 października 2000r. Pierwszy dzień stanowił część oficjalną w której wzięli udział zaproszeni goście - władze, przyjaciele i sympatycy szkoły. Przebiegał głównie w oparciu o uczestnictwo szkoły podstawowej, lecz nie w formie zwykłej akademii. Według założeń reformy z inicjatywy nauczycieli i uczniów realizowano projekt pt. "Co nam wróżą gwiazdy?" Natomiast w drugim dniu gimnazjaliści wraz z zaproszonymi przedstawicielami gmin naszego powiatu przedstawili projekt pt. "Qvo vadis, Domine?".

16 maja 2003r. to dzień szczególny w historii naszej szkoły. Nastąpiło nadanie Zespołowi Szkół Publicznych w Starogardzie Gd. imienia JANA PAWŁA II.

Od początku działalności naszej placówki z należytą starannością troszczymy się o estetykę, wygląd budynku szkolnego i całego otoczenia. Chcemy i czujemy się w naszej szkole, jak w drugim domu. Przez wszystkie lata istnienia, tętni ona życiem. Odbywają się liczne uroczystości szkolne i środowiskowe akademie, prezentacje projektów, spotkania z ciekawymi ludźmi.


Nie sposób wymienić wszystkie, dlatego prezentujemy niektóre z nich:

 • 1 IX 1995r. Inauguracja pierwszego roku szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 9 z udziałem Prezydenta Miasta, przewodniczącego Rady Miasta, Przewodniczącego Fundacji Budowy i Pomocy Szkole.
 • 20 VI 1996r. Uroczyste pożegnanie pierwszych absolwentów klas VIII.
 • 12 XI 1996r. Odwiedziny delegacji duńskiej młodzieży.
 • 28 II 1997r. Uroczyste otwarcie kuchni i jadalni.
 • 6 X 1997r. Odwiedziny piłkarzy z klubu "Wierzyca".
 • 22 XI 1997r. Pomoc młodzieży z Wrocławia, dotkniętej klęską powodzi.
 • 10 V 1999r. Spotkanie z posłem na Sejm p. Janem Kulasem.
 • 9 - 11 VI 1999r. Wizyta młodzieży z Anglii.
 • 1999r. / 2000r. zgodnie z uchwałą Nr V / 48 / 99 Rady miejskiej Starogardu Gd. z dniem 1 IX 1999r. PSP Nr 9 w Starogardzie zmieniła nazwę, która obecnie brzmi Zespół Szkół Publicznych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 i Publiczne Gimnazjum Nr 4.
 • 10 VI 1999r. Prezentacja projektu pod hasłem "Moja mała Ojczyzna".
 • 19 IV 2000r. Szkolny Sejmik Ekologiczny pod hasłem "Las - zielona świątynia przyrody".
 • 27 IV 2000r. Wizyta naszych uczniów w studiu Telewizji Wrocław, udział w teleturnieju "Krzyżówka 13 - latków".
 • 13 X 2000r. 5 urodziny szkoły. Prezentacja projektu "Quo vadis, Domine?".
 • 16.05.2003r. Nadanie szkole imienia Jana Pawła II.
 • 16 X 2003r. Wieczór Papieski w 25 rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II.
 • 18 X 2004r."Bardziej być niż mieć - droga do świętości". I rocznica nadania imienia Jana Pawła II. "Dzień Patrona Szkoły".
 • 10 III 2005r. Obchodziliśmy 10-te urodziny szkoły. Pomimo tak niewielu lat, mamy wiele sukcesów którymi mogliśmy pochwalić się podczas uroczystości.
 • 2 IV 2005r. To dzień w którym umiera patron naszej szkoły Jan Paweł II. Cała społeczność szkolna uczestniczyła we mszy św. i akademii, której mottem były słowa "Szukałem Was a teraz Wy przyszliście do mnie - dziękuję".
 • 18 V 2005r. Odbyła się uroczystość nadania naszej szkole sztandaru . To niecodzienne wydarzenie zgromadziło wielu znamienitych gości: przedstawicieli władz samorządowych miasta, powiatu, kuratorium oraz biskupa Jana Bernarda Szlagę, który dokonał poświęcenia sztandaru.
 • 30 XI 2008r. Nastąpiło otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych otrzymanego w ramach ministerialnego projektu "Moje boisko - Orlik 2012" Obiekt ten będzie służył zarówno młodzieży szkolnej jak i mieszkańcom. czytaj
 • 18 V 2010r. 15 lat minęło - obchodzimy jubileusz Zespołu Szkół Publicznych. Po rocznicowej mszy św. odbyły się oficjalne uroczystości z udziałem wielu gości. Podczas przemówień i życzeń uczestnicy obejrzeli prezentację przedstawiającą historię szkoły. Była to też świetna okazja do spotkań po (nie tak wielu) latach i miłych wspomnień.
 • 1 IX 2011r. Rozpoczęcie roku szkolnego i objęcie stanowiska dyrektora szkoły przez Ryszarda Hapońskiego, po wcześniejszym odejściu na emeryturę dyrektora Andrzeja Malinowskiego. Oglądaj
 • 19 X 2011r. Uroczystość uczczenia relikwii bł. Jana Pawła II, podczas której obecny był metropolita lwowski ks. arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, wieloletni sekretarz papieża.--> zdjęcia z uroczystości
 • 13 V 2013r. Sukces w projekcie "Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy" >--> zdjęcia z uroczystości
 • 17 V 2013r. Uroczystość poświęcona 10-leciu nadania placówce imienia Jana Pawła II --> zdjęcia z uroczystości.


 • 2 X 2013r. na zaproszenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego grupa 45 uczniów w tym najlepszych sportowców z Zespołu Szkół Publicznych w Starogardzie Gd. pojechała do Warszawy >--> zdjęcia


 • 16 V 2014r. Dzień Patrona w Zespole Szkół Publicznych - kanonizacja Jana Pawła II >--> zdjęcia


 • 18 V 2015r. Dzień urodzin Patrona Szkoły – Jana Pawła II
  >--> zdjęcia
  >--> teledysk


 • 19 VI 2015r. Uczniowie ZSP im. J. Pawła II w Starogardzie Gd. kręcili swój pierwszy LipDub
  >--> zdjęcia
  >--> wideoklip


 • 23 VI 2015r. "Gala Osiągnięć" podsumuwująca rok szkolny 2014/2015

  W Zespole Szkół Publicznych Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim odbyła się gala podsumowująca wyniki i osiągnięcia za rok szkolny 2014/2015. Po przywitaniu przybyłych gości, dyrektor Zespołu Szkół Ryszard Hapoński pogratulował uczniom, rodzicom i nauczycielom najwyższych wyników w mieście i wysokich w skali kraju z tegorocznego egzaminu gimnazjalnego... --> Czytaj dalej.

  >--> zdjęcia


 • 13 X 2015r. DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ -
  JUBILEUSZ DWUDZIESTOLECIA

  W dniu 13 października 2015 r. w Zespole Szkół Publicznych tj. Szkole Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim odbyły się miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej.
  W tym roku z tą uroczystością związany był także z jubileuszem dwudziestolecia szkoły... ---> Czytaj dalej.

  >--> zdjęcia


 • 15 V 2017 r. do 12 IX 2017 - TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY

  DZIĘKI PRZYSTĄPIENIU GMINY MIEJSKIEJ STAROGARD GDAŃSKI DO PROJEKTU Z FUNDUSZU EUROPEJSKIEGO - BUDYNEK GŁÓWNY NASZEJ SZKOŁY WYGLĄDA JAK NOWY ... ---> Czytaj dalej • 1 IX 2017r. Przekształcenie Zespołu Szkół Publicznych w -
  Publiczną Szkołę Podstawową nr 6

  W myśl reformy edukacji narodowej od dnia 1 września 2017 roku nasz Zespół Szkół Publicznych został przekształcony w Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.
  Według podjętej UCHWAŁY NR XLIV/428/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych.


  Stwierdza się, przekształcenie Zespołu Szkół Publicznych, w skład którego wchodzą Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim oraz Publiczne Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 6 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim z siedzibą ul Bp. Dominika 32.