Centrum multimedialne


Dzięki projektowi współfinansowanemu przez Unię Europejską a wdrażanemu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu nasza szkoła otrzymała 4 komputery wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym, co pozwoliło nam utworzyć w bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.

Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do korzystania z komputerów z dostępem do Internetu.

Centrum czynne jest codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00


Regulamin korzystania z centrum multimedialnego

 1. Stanowiska komputerowe służą do poszukiwań źródłowych za pomocą sieci Internet, do przeglądania programów edukacyjnych, encyklopedii i słowników multimedialnych.
 2. Nie można korzystać z komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail, gadu gadu), do gier i zabaw.
 3. Z komputerów mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
 4. W trakcie pracy obowiązuje cisza oraz zakaz spożywania posiłków.
 5. Z jednego komputera może korzystać jeden użytkownik.
 6. Użytkownicy mogą nagrywać potrzebne im pliki na urządzenia przenośne (dyskietki, płyty CD lub PenDrive).
 7. Z urządzenia wielofunkcyjnego mogą korzystać uczniowie wykonujący pracę na rzecz szkoły (samorząd szkolny), pozostali uczniowie korzystają tylko ze skanera.
 8. Zabronione jest wykorzystywanie komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 9. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 10. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 11. Nie wolno użytkownikom przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych a także zmieniać konfiguracji komputerów.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać opiekunowi centrum (p. Beata Koprowska).
 13. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, bibliotekarz ma prawo wprowadzić czasowy zakaz korzystania z centrum.